Heeft u moeite met het georganiseerd krijgen van uw boodschappen en kunt u in uw omgeving niemand vinden om u te helpen?
Met ingang van heden biedt de Huiskamer de Boodschap-dienst aan.

Lees hieronder verder hoe het werkt!

De Huiskamer van Odijk biedt tijdelijk Corona boodschap-dienst aan.

De Huiskamer van Odijk heeft door de Corona-crisis haar activiteiten tijdelijk stopgezet. Om toch nog iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Odijk die zelf geen boodschappen kunnen doen, heeft de organisatie de Boodschap-dienst in het leven geroepen.

Een belangrijke doelgroep van de HvO, ouderen en eenzamen, wordt in deze periode extra geraakt. Nu de meeste activiteiten van de Huiskamer van Odijk (HvO) stil liggen, valt daarmee voor veel mensen ook een plek weg waar ze aanspraak van anderen hebben of gezamenlijk een activiteit kunnen doen. De HvO wil juist deze mensen helpen.

De Helpende Hand gaat de Boodschap-dienst coördineren. De tijdelijke dienst is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van de HvO.

De Boodschap-dienst heeft als doel inwoners van Odijk, te helpen met boodschappen, wanneer ze dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep behoren en/of omdat zij dit vanuit hun eigen netwerk niet kunnen organiseren. Via mail of telefoon kan contact worden opgenomen met de Helpende Hand. Na beoordeling of het verzoek ingewilligd kan worden, brengt de Helpende Hand de aanvrager in contact gebracht met een vrijwilliger die de boodschappen wil doen. Onderling worden betalingsafspraken gemaakt en de boodschappen worden aan huis gebracht. Het is de bedoeling dat bij herhaling van de dienst bij een aanvrager, steeds dezelfde vrijwilliger wordt ingezet.

De Corona boodschap-dienst is vanaf heden actief. Woont u in Odijk en lukt het u niet om zelf uw boodschappen te doen en heeft u niemand in uw omgeving die dit voor u kan doen? Neem dan contact op met de Helpende Hand van de Huiskamer van Odijk.

Bel 06 20345209 om een vrijwilliger te spreken.  Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. U kunt ook een mail sturen naar helpendehand@huiskamervanodijk.nl