ALV

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar. Ook worden de plannen voor het nieuwe jaar gedeeld.

De volgende ALV zal plaatsvinden in maart 2025.