ALV

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar. Ook worden de plannen voor het nieuwe jaar gedeeld.

Komende ALV zal plaatsvinden op 4 maart 2024, 19:30 uur in het dorpshuis (Rijneiland 7, Odijk).