ALV

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV) waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden over het gevoerde beleid van het afgelopen kalenderjaar. Ook worden de plannen voor het nieuwe jaar gedeeld.

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden begin 2022. Vanwege de beperkende coronamaatregelen in de eerste maanden van 2022 vindt de ALV niet live plaats. Leden ontvangen hierover bericht per mail/post.