Beroepskracht

Vrijwilligerscoördinator
Er is één beroepskracht bij de Huiskamer van Odijk om te zorgen voor continuïteit in de dagelijkse uitvoering. Irene de Kruijf is onze beroepskracht voor 6 – 8 uur per week. In haar rol als vrijwilligerscoördinator richt zij zich primair op het werven en aannemen van vrijwilligers, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, de vrijwilligersadministratie, het vrijwilligersbeleid. Daarnaast beheert zij het algemene telefoonnummer van de Huiskamer van Odijk 06-23707137 en verricht zij diverse bestuurs-ondersteunende taken. Irene is in het Dorpshuis aanwezig op woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur. De overige uren worden vanuit huis en op afspraak ingevuld, met name op dinsdagavond en woensdagmiddag.
Er is regelmatig contact tussen de beroepskracht en het bestuur.

Irene is deels opgegroeid in Odijk en woont al lange tijd in Bunnik met haar gezin met schoolgaande kinderen en werkt als zzp’er voor lokale sociale projecten. Ze is bekend met het sociale domein in gemeente Bunnik o.a. door haar werkzaamheden voor het Netwerk BunnikSamen en divers vrijwilligerswerk. Daarnaast is ze momenteel ook werkzaam voor het NioZeist (Netwerk Informele Ondersteuning in Zeist). 

 

Irene de Kruijf

Irene de Kruijf

Vrijwilligerscoördinator

irene.dekruijf@huiskamervanodijk.nl
06-23707137

aanwezig op woensdagochtend