Bestuur

Het huidige bestuur van de Huiskamer van Odijk bestaat uit: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden met een specifiek aandachtsgebied. Maandelijks komt het bestuur bijeen.
Het bestuur maakt beleidsmatig plannen vanuit de wensen en ideeën die worden aangedragen, geeft invulling aan de visie van de coöperatie en geeft opdracht aan de beroepskracht. Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de coöperatie de Huiskamer van Odijk.
Deelname aan het bestuur is vrijwilligerswerk.

Frits Schiphorst

Frits Schiphorst

Voorzitter

voorzitter@huiskamervanodijk.nl

Nikki Seegers

Nikki Seegers

Bestuurslid - Diensten

Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Secretaris

secretaris@huiskamervanodijk.nl en info@huiskamervanodijk.nl

Annemarie Elijzen

Annemarie Elijzen

Bestuurslid Communicatie

Fred Geux

Fred Geux

Penningmeester

penningmeester@huiskamervanodijk.nl

Erik Ypema

Erik Ypema

Bestuurslid 'Sociaal lokaal'

Janny Tijsseling

Janny Tijsseling

Bestuurslid - Activiteiten