Bestuur

Het huidige bestuur van de Huiskamer van Odijk bestaat uit: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden met een specifiek aandachtsgebied. Maandelijks komt het bestuur bijeen.
Het bestuur maakt beleidsmatig plannen vanuit de wensen en ideeën die worden aangedragen, geeft invulling aan de visie van de coöperatie en geeft opdracht aan de beroepskracht. Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de coöperatie de Huiskamer van Odijk.
Deelname aan het bestuur is vrijwilligerswerk.

Frits Schiphorst

Frits Schiphorst

Voorzitter

voorzitter@huiskamervanodijk.nl

Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Kandidaat Secretaris

per 1 jan. 2024 secretaris@huiskamervanodijk.nl

Annemarie Elijzen

Annemarie Elijzen

Kandidaat bestuurslid Communicatie

Greetje Groeneveld

Greetje Groeneveld

Secretaris

secretaris@huiskamervanodijk.nl

Janny Tijsseling

Janny Tijsseling

Kandidaat bestuurslid - Activiteiten

mailadres volgt

Wim van Soest

Wim van Soest

Penningmeester

penningmeester@huiskamervanodijk.nl

Nikki Seegers

Nikki Seegers

Kandidaat bestuurslid - Diensten

mailadres volgt

Erik Ypema

Erik Ypema

Kandidaat bestuurslid 'Sociaal lokaal'

mailadres volgt

Fred Geux

Fred Geux

Kandidaat Penningmeester

per 1 jan. 2024 penningmeester@huiskamervanodijk.nl