Bestuur

Het huidige bestuur van de Huiskamer van Odijk bestaat uit: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden met een specifiek aandachtsgebied. Maandelijks komt het bestuur bijeen.
Het bestuur maakt beleidsmatig plannen vanuit de wensen en ideeën die worden aangedragen, geeft invulling aan de visie van de coöperatie en geeft opdracht aan de beroepskracht. Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de coöperatie de Huiskamer van Odijk.
Deelname aan het bestuur is vrijwilligerswerk.

Rens van den Boom

Rens van den Boom

Voorzitter

Helaas is Rens van den Boom op 14-09-2021 overleden

Greetje Groeneveld

Greetje Groeneveld

Secretaris

greetje.groeneveld@huiskamervanodijk.nl

Wim van Soest

Wim van Soest

Penningmeester

wim.vansoest@huiskamervanodijk.nl

Tanja de Vries

Tanja de Vries

Algemeen bestuurslid

tanja.devries@huiskamervanodijk.nl