HUISKAMER STAAKT ACTIVITEITEN WEGENS CORONAMAATREGELEN

Vanwege de door het kabinet aangekondigde nieuwe coronamaatregelen heeft het bestuur van de Huiskamer van Odijk besloten met onmiddellijke ingang alle activiteiten op te schorten . Het gaat om:

  • de Koffieochtend op woensdagochtend;
  • het Ouders & Kids Café;
  • het Digi Café;
  • het Creatief Café en
  • de Eettafel van Odijk (was al eerder opgeschort).

De diensten (de Chauffeur van Odijk, de Helpende Hand en de Boodschappendienst) gaan vooralsnog door, mogelijk met extra aanpassingen in verband met de coronamaatregelen. Alle diensten zijn bereikbaar op het telefoonnummer  06 – 20 34 52 09.  Voor algemene info over de Huiskamer van Odijk bel telefoonnummer 06 – 23 70 71 37.


De Huiskamer van Odijk biedt tijdelijk Corona boodschap-dienst aan.

De Huiskamer van Odijk heeft door de Corona-crisis haar activiteiten tijdelijk stopgezet.  Om toch nog iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Odijk die zelf geen boodschappen kunnen doen, heeft de organisatie de Boodschap-dienst in het leven geroepen.

Een belangrijke doelgroep van de HvO, ouderen en eenzamen, wordt in deze periode extra geraakt. Nu de meeste activiteiten van de Huiskamer van Odijk (HvO) stil liggen, valt daarmee voor veel mensen ook een plek weg waar ze aanspraak van anderen hebben of gezamenlijk een activiteit kunnen doen. De HvO wil juist deze mensen helpen.

De Helpende Hand gaat de Boodschap-dienst coördineren. De tijdelijke dienst is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van de HvO.

De Boodschap-dienst heeft als doel inwoners van Odijk, te helpen met boodschappen, wanneer ze dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep behoren en/of omdat zij dit vanuit hun eigen netwerk niet kunnen organiseren. Via mail of telefoon kan contact worden opgenomen met de Helpende Hand. Na beoordeling of het verzoek ingewilligd kan worden, brengt de Helpende Hand de aanvrager in contact gebracht met een vrijwilliger die de boodschappen wil doen. Onderling worden betalingsafspraken gemaakt en de boodschappen worden aan huis gebracht. Het is de bedoeling dat bij herhaling van de dienst bij een aanvrager, steeds dezelfde vrijwilliger wordt ingezet.

De Corona boodschap-dienst is vanaf heden actief. Woont u in Odijk en lukt het u niet om zelf uw boodschappen te doen en heeft u niemand in uw omgeving die dit voor u kan doen? Neem dan contact op met de Helpende Hand van de Huiskamer van Odijk.

Bel 06 20345209 om een vrijwilliger te spreken.  Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. U kunt ook een mail sturen naar helpendehand@huiskamervanodijk.nl

Huiskamer cement van Odijkse gemeenschap

 Interview:10 jaar Dorpshuis Odijk

(door Ton Koenen)

 “De Huiskamer van Odijk is een soort cement in de Odijkse samenleving”, vindt Arnold Wagemakers, directeur van het Sporthuis Bunnik. De Huiskamer van Odijk sprak met hem in het kader van het 10-jarig bestaan van het huidig gebouw van het Dorpshuis, dat zo’n beetje de vaste stek van de Huiskamer is. “De Huiskamer zorgt ervoor dat Odijkers elkaar tegenkomen, leren kennen en elkaar waar nodig gaan helpen”, verduidelijkt Arnold. Zelf is hij vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw en het beheer van het huidige Dorpshuis waar de Huiskamer gebruik van maakt. Het vorige Dorpshuis aan de Zeisterweg raakte in de jaren negentig steeds meer in verval en verloor steeds meer functies. Zo verdwenen bibliotheek en zorgverleners zoals Vitras uit het gebouw en werd de animo van Odijkers om er gebruik van te maken steeds minder. Daarom ging het bestuur van het toenmalig Dorpshuis aan de slag om een droom waar te maken: het realiseren van een multifunctioneel complex bij Sporthal De Lindenhof en de toenmalige sportbar “t Hofje. De verkoop van de grond aan de Zeisterweg vormde een stevige basis om dit te realiseren en tien jaar geleden kon het gebouw in gebruik worden genomen. De huidige voorzitter van de Huiskamer van Odijk, Rens van den Boom speelde naast Arnold Wagemakers (op onderstaande foto) een belangrijke rol in het realiseren van dit project. Uniek gegeven is dat het gebouw is gebouwd zonder één cent subsidie en dus in feite eigendom is van de Odijkse gemeenschap. Stichting Dorpshuis Odijk is eigenaar en verhuurt het aan de Stichting Sporthuis Bunnik. Deze verhuurt het weer aan incidentele gebruikers (bijvoorbeeld voor feesten en partijen) en enkele vaste gebruikers zoals de Huiskamer van Odijk, De Schans (een sociëteit voor mensen met een lichamelijke handicap en hun mantelzorgers), zangkoor De Parels uit Odijk en bridge- en schaakliefhebbers. Vanuit het Dorpshuis ontstond rond 2014 het idee om een huiskamer voor Odijkers op te richten. Het was een tijd waarin meer van dit soort initiatieven ontstonden. Zo werden de oprichters van onze Huiskamer geïnspireerd door het project “Austerlitz zorgt”, dat beoogt zorg te verlenen aan inwoners van Austerlitz en daarbij veel taken van de gemeente overnam. Zo ver wilde de Huiskamer van Odijk niet gaan. Het idee om de inwoners te verbinden door gemeenschappelijke activiteiten te organiseren en hen naar behoefte diensten te verlenen kreeg gaandeweg vorm tot de huidige Huiskamer van Odijk. Daar kunnen Odijkers elkaar ontmoeten op de wekelijkse koffieochtend, het ouders en kids café, het digi-cafe dat Odijkers helpt bij problemen met computer, smartphone etc. het creatief café, de Boekenkast van Odijk en de Eettafel van Odijk die alle in het Dorpshuis plaatsvinden. Naast deze verbindende activiteiten ging de Huiskamer van Odijk gaandeweg ook diensten verlenen, zoals de chauffeursdienst en de Helpende Hand waar leden in noodgevallen gebruik van kunnen maken en de boodschappendienst voor leden voor wie boodschappen doen even en stap te ver is. “De Eettafel van Odijk is een vorm van samenwerking waarin Huiskamer van Odijk en het Sporthuis elkaar vinden”, zegt Arnold. De Huiskamer zorgt voor de vrijwilligers die koken, de ingrediënten waarmee de maaltijd wordt bereid en het Sporthuis stelt het barpersoneel en de ruimte beschikbaar. Om goed te kunnen koken moest de keuken worden verbouwd, maar dat is in goed onderling overleg geregeld”. Het Dorpshuis en Sporthuis Bunnik zijn dus heel tevreden over de Huiskamer van Odijk en de samenwerking daarmee. Maar hoe kijkt de Huiskamer van Odijk tegen de nu al weer jarenlange samenwerking aan? Daarvoor spraken we met Greetje Groeneveld, secretaris van de Huiskamer van Odijk en tevens bestuurslid van het Dorpshuis. “Terugkijkend op de tijd dat we intensief hebben samengewerkt met de Stichting Dorpshuis Odijk en het Sporthuis Odijk kan ik zeggen dat we ideale partners waren en nog steeds zijn”, zegt Greetje Groeneveld (op onderstaande foto) “De Huiskamer heeft van het Dorpshuis gemaakt wat de Stichting Dorpshuis voor ogen stond: een huiskamerachtige sfeer waar Odijkers elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen inspireren”. Daarvoor vond de Huiskamer inspiratie bij het al genoemde Austerlitz zorgt, een lokaal burgerinitiatief voor de zorg voor zieken en ouderen aldaar. Naast het idee een huiskamerachtige omgeving te scheppen, ontstond het idee om ook iets dergelijks voor Odijk te gaan betekenen. Toen dat een beetje duidelijk werd dienden de Odijkse kerken zich aan: ze wilden gezamenlijk een vervoersdienst opzetten voor kerkgangers en andere Odijkers, maar waren bang dat een kerkelijk stempel potentiële deelnemers zou afschrikken. Zo was de eerste dienst van de Huiskamer geboren: de Chauffeur van Odijk. Al snel volgden diensten als de Helpende Hand (voor eenvoudige klusjes in en om het huis voor wie dat niet zelf kon doen) en de Raadkamer van Odijk (hulp bij formulieren, brieven etc..). Ook kwam het idee op om samen te gaan eten. Een kok was snel gevonden, maar met alleen een kok ben je er niet: de keuken moest worden verbouwd en dat nam het Dorpshuis voor zijn rekening. Daarna kon de kok aan de slag, de eerste eters werden uitgenodigd en de Eettafel van Odijk was geboren. In die periode vonden de Huiskamer en het Dorpshuis het tijd om in twee verschillende Stichtingen uit elkaar te gaan om belangenverstrengeling te voorkomen. Tenslotte was Stichting Het Dorpshuis van Odijk de eigenaar en de Huiskamer van Odijk de huurder. “Maar zo hebben we het nooit ervaren”, zegt Greetje. “Er was steeds een perfecte samenwerking. Met die keuken, maar ook toen de bibliotheek uit Odijk verdween. De Huiskamer wilde die leegte opvullen en het Dorpshuis zorgde voor de kasten waarin de boeken konden worden gestald”. Al snel organiseerde de Huiskamer koffiebijeenkomsten, eerst op dinsdagavond en woensdagochtend, maar de belangstelling voor de dinsdag bleek gering en dus werd het de woensdagochtend. Vanuit de Odijkse bevolking kwamen vragen voor andere activiteiten: zo kwamen er een Digicafé en een Creatief Café en wilden ouders van kinderen die nog niet naar school of de peuterspeelzaal gingen iets doen met de kinderen: het Ouders en Kids Café was geboren. “Alle activiteiten, behalve het Ouders een Kids café, hebben een min of meer vaste groep bezoekers.”, zegt Greetje. Ze geeft aan dat er wat zorgen zijn over de gemiddelde leeftijd van de bezoekers: “Het zijn overwegend ouderen, terwijl wij een Huiskamer voor alle Odijkers willen zijn. We bezinnen ons daarom op activiteiten die ook voor jongere inwoners aantrekkelijk zijn”. Voorlopig is het Dorpshuis zeker nog de plaats waar de Huiskamer zijn plek heeft gevonden. “Het Dorpshuis en de Huiskamer van Odijk zijn een ideale combinatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en flexibiliteit. Zo heeft de betaalde beroepskracht van de Huiskamer van Odijk een plekje gevonden in een van de kantoorruimtes van het Dorpshuis. Ja, samen hebben we wat het Dorpshuis voor ogen stond uitgebouwd: een waarachtig Dorpshuis in Odijk”, besluit Greetje.

 

Voor het welzijn van ons eigen dorp

Een fijn idee dat je voor raad en daad terecht kunt in je eigen dorp. Als lid van de Huiskamer van Odijk mag je op deze hulp rekenen. Denk aan vervoer, huis-tuin-en-keuken-klusjes, maar ook advies. En misschien wil je zelf een helpende hand bieden. Het aanbod van de Huiskamer van Odijk groeit. Alle Odijkers kunnen lid worden voor 2 euro per maand per huishouden. Wil jij bijdragen aan het welzijn van ons eigen dorp? Word dan ook lid!

© Copyright - Huiskamer van Odijk