Digi Café

Stel je vragen over de PC, laptop, tablet of mobiele telefoon bij het Digi Café. Vrijwilligers van het Digi café hebben kennis van en ervaring met digitale apparatuur. Ze helpen je graag door zo goed mogelijk vragen te beantwoorden of het probleem op te lossen.

Elke woensdag van 10.00-11.30 uur is in het Dorpshuis van Odijk het Digi Café. Odijkers die lid zijn van de Huiskamer van Odijk kunnen met hulpvragen binnenlopen. Eerst aanmelden is niet nodig. In de regel zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Het kan voorkomen dat men even moet wachten indien het druk is. In principe is het de bedoeling dat men met korte vragen komt. Het installeren van nieuwe apparatuur valt buiten het werkgebied van het Digi Café.

Neem de betreffende apparatuur mee naar het Digi Café m.u.v. de PC. Meegenomen apparatuur dient te zijn opgeladen. Vragen over de PC worden mondeling behandeld zover als mogelijk. In uitzonderlijke gevallen komt de vrijwilliger in overleg aan huis, echter alleen nadat de hulpvrager eerst bij het Digi Café is geweest. De hulpvrager dient zijn wachtwoorden en inlogcodes paraat te hebben. De vrijwilliger zal er nooit naar vragen, maar om bepaalde problemen op te lossen kan het noodzakelijk zijn dat deze wachtwoorden of inlogcodes moeten worden ingevoerd.