Algemene informatie

Algemeen
Op initiatief van stichting Dorpshuis Odijk is in 2015 coöperatie De Huiskamer van Odijk opgericht door Odijkers, voor Odijkers. Een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, met als doel het organiseren en faciliteren van activiteiten en diensten die invulling geven aan; maatschappelijke participatie, elkaar ontmoeten en bijdragen aan het welzijn van de Odijkse bevolking. Dit doen we samen.

Het vrijwilligersteam bestaat uit ca. 120 vrijwilligers. Allemaal inwoners van Odijk. Daarnaast is er één beroepskracht ingehuurd als Vrijwilligerscoördinator voor 6 uur per week.

Leden kunnen gebruik maken van het activiteiten- en dienstenaanbod.
Ruim 700 huishoudens in Odijk zijn al lid.

De Huiskamer van Odijk is gevestigd in het dorpshuis van Odijk.

Op woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur is het mogelijk om binnen te lopen voor meer informatie.

De Huiskamer van Odijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 64098168.

Bankrekening NL25 RABO 0358 0369 84 t.n.v. Coöperatie De Huiskamer van Odijk. 

 

Grenzen aan de dienstverlening
Het aanbod van activiteiten & diensten, bestuur en ondersteuning is afhankelijk van voldoende vrijwillige inzet. Vóór Odijkers, dóór Odijkers.

Deelnemers aan activiteiten en aanvragers van diensten zijn lid of willen dit één keer ervaren met de intentie om daarna lid te worden.

Met ons aanbod willen we niet concurreren met bestaande en vergelijkbare voorzieningen.

Van een dienst kan maximaal 6 aaneengesloten weken gebruik gemaakt worden indien er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.