Raad van Advies

Signalen uit de Odijkse samenleving
De Raad van Advies bestaat uit betrokken Odijkers die signalen oppikken of krijgen vanuit de Odijkse samenleving over het functioneren van de Huiskamer van Odijk. Ook adviseert zij het bestuur over het aanbod aan activiteiten en diensten en algemene organisatorische aspecten (gevraagd en ongevraagd). De Raad van Advies bestaat uit afgevaardigden van (maatschappelijke) organisaties binnen Odijk. Deelname aan de Raad van Advies is vrijwilligerswerk.

Leden Raad van Advies
Ad Böing (bestuurslid Sporthuis Bunnik en voorzitter stuurgroep Bunnik Beweegt)
Renske Dijkwel (voorzitter SVO tennis, Odijk)
Eric Koopmans (fysiotherapeut bij Instituut Fysiotherapie Odijk)
Bert Staal (voorzitter Zonnebloem, afd. Odijk)
Laura de Wild-Geerlings (lid Oecumenisch Beraad, Odijk)
Vincent de Wit (voorzitter SVO-voetbal, Odijk)
Wendy Brouwer (eigenaar Brouwer Groenten en Fruit)

Contact met voorzitter Bert Staal: voorzitterRvA@huiskamervanodijk.nl