Lidmaatschap

Word ook lid
Ieder huishouden in Odijk kan lid worden van de Huiskamer van Odijk. Alle bewoners kunnen dan gebruik maken van de activiteiten en diensten.

Leden kunnen gebruik maken van de activiteiten en diensten en worden jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Via digitale nieuwsbrieven worden leden op de hoogte gehouden. Niet digitaal vaardige leden kunnen de nieuwsbrief op papier ontvangen.

De contributie bedraagt 27 euro per huishouden per jaar te voldoen per automatische incasso.

Om lid te worden moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Dat kan door het formulier te downloaden uit te printen, in te vullen en in te leveren. Of door een inschrijfformulier op te halen bij onze beroepskracht in het dorpshuis op woensdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur. Mocht dat niet mogelijk zijn, geen nood. Bel ons even dan bezorgen we een inschrijfformulier thuis.

De Huiskamer van Odijk heeft afspraken over bescherming van persoonsgegevens vastgelegd in een AVG privacybeleid.

Laag inkomen
Heeft u een laag inkomen (max.110% van de bijstandsnorm)? Als u aan de criteria voldoet kunt u bij het Declaratiefonds van Gemeente Bunnik een vergoeding aanvragen voor de contributie van de Huiskamer van Odijk. Voor meer informatie lees het informatieboekje en gebruik het aanvraagformulier en zie de toelichting op het aanvraagformulier. Hulp nodig bij het invullen? Vrijwilligers van het Digi-Café of Helpende Hand kunnen helpen.

Ook is het mogelijk om contact op te nemen met Caritas-Odijk. Caritas kan een financieel steuntje in de rug bieden. Ze geven niet direct geld maar vergoeden een rekening als men daar niet zelf op dat moment de middelen voor heeft. Mail naar odijk@pcipj23.nl.