Lidmaatschap

Word ook lid
Ieder huishouden in Odijk kan lid worden van de Huiskamer van Odijk. Alle bewoners kunnen dan gebruik maken van de activiteiten en diensten.

Leden kunnen gebruik maken van de activiteiten en diensten en worden jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie. Via digitale nieuwsbrieven worden leden op de hoogte gehouden. Niet digitaalvaardige leden kunnen de nieuwsbrief op papier ontvangen.

De contributie bedraagt 24 euro per huishouden per jaar, te voldoen per automatische incasso.

Om lid te worden moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Dat kan door het formulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en in te leveren. Of door een inschrijfformulier op te halen bij onze beroepskracht in het dorpshuis op woensdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur. Mocht dat niet mogelijk zijn. Bel ons even dan bezorgen we een inschrijfformulier thuis.