Helpende Hand(en) van Odijk

22 nov 2023

Foto van huis-aan-huiskrant Bunniks Nieuws met artikel over Helpende Hand dienst

Artikel in huis-aan-huiskrant Bunniks Nieuws 23 november 2023 over Huiskamer van Odijk dienst de Helpende Hand.

ODIJK Steeds meer inwoners weten de weg te vinden naar de Helpende Hand van Odijk. Onder de vlag van de Huiskamer van Odijk bieden vrijwilligers hulp bij kleine klusjes in en om het huis, een service die langzaam maar zeker terrein wint onder de inwoners.

door Irene de Kruijf

De Helpende Hand wordt gerund door een team van vijf coördinatoren, die op wekelijkse basis de telefoon en mailbox beheren. „Dit vrijwilligerswerk is niet alleen leuk, maar ook goed te combineren met andere bezigheden,” zegt coördinator Joke Nooij. „Niet iedereen heeft een uitgebreid netwerk om hulp in te roepen voor allerlei klusjes in huis.”

Aantallen Op dit moment komen gemiddeld drie hulpvragen per maand binnen bij de Helpende Hand. „We zouden graag zien dat dit aantal nog groeit,” benadrukt Joke Nooij. Momenteel staan er 34 vrijwilligers klaar om hulp te bieden aan dorpsgenoten die het nodig hebben.

Soort klusjes De diversiteit aan klusjes die door de vrijwilligers worden opgepakt is opvallend. Van het aanbrengen van isolatiefolie achter een radiator tot het ophalen van een rolstoel bij de zorgwinkel in Zeist, de Helpende Hand staat klaar voor talloze kleine taken die binnen een uur te voltooien zijn. Deze dienst brengt in principe geen kosten met zich mee, maar eventuele materiaalkosten, zoals voor een nieuwe lamp, worden door de hulpvrager gemaakt.

Tuinklussen Hoewel veel klusjes in huis worden aangepakt, zijn er grenzen aan de omvang van de hulp. Zo is het winterklaar maken van een volledige tuin een klus die buiten het bereik van de Helpende Hand valt. In dergelijke gevallen verwijzen de coördinatoren door naar lokale hoveniers of soms diensten van Reinaerde. Echter, het vrijmaken van een tuinpad van sneeuw of bladeren valt wel binnen het takenpakket, net zoals het verplaatsen van bloempotten of het repareren van een tuinhekje.

Bijzondere verzoeken Af en toe komen er bijzondere verzoeken binnen. „We kregen eens de vraag of er iemand beschikbaar was die kon helpen bij het uitleggen van een levenstestament,” herinnert Joke Nooij zich. „Gelukkig konden we hierop inspelen door een vrijwilliger met een juridische achtergrond te koppelen aan deze vraag. Niet elke hulpvraag kunnen we vervullen, maar indien mogelijk denken we mee met de hulpvrager om alternatieve oplossingen te vinden.”

Hoe het werkt Het proces van hulp vragen bij de Helpende Hand is eenvoudig. Hulpvragen kunnen worden gesteld door leden van de Huiskamer van Odijk, maar ook niet-leden zijn welkom om eenmalig een hulpvraag in te dienen om zo de dienst te ervaren alvorens lid te worden. Vragen kunnen worden gesteld via helpendehand@huiskamervanodijk.nl of telefonisch via 06-202345209. Bij geen gehoor wordt verzocht duidelijk naam, adres, telefoonnummer en de aard van de hulpvraag op de voicemail in te spreken, waarna een coördinator zo spoedig mogelijk contact opneemt. Een vraag dient minimaal 2 dagen van tevoren te worden gesteld om voldoende tijd te hebben om een geschikte vrijwilliger te koppelen aan de klus.

Helpende Hand worden? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om zich aan te sluiten bij de Helpende Hand van Odijk. Personen met technische vaardigheden, zoals voor het ophangen van planken of aansluiten van apparaten, worden in het bijzonder uitgenodigd om zich aan te melden als vrijwilliger. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar vrijwilligerscoördinator Irene de Kruijf via irene.dekruijf@huiskamervanodijk.nl.

Andere diensten De Helpende Hand is slechts één van de diensten die wordt aangeboden door de Huiskamer van Odijk. Van de vrijwilligersvervoersdienst Chauffeurs van Odijk kunnen leden naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis of de kapper gebracht worden. En wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is om zelf boodschappen te doen, zijn er ook vrijwilligers die daarbij voor een keer willen helpen. Het coördinatieteam van de Helpen Hand behandelt ook deze verzoeken.

Huiskamer van Odijk Voor een volledig overzicht en informatie over lidmaatschap kan men terecht op www.huiskamervanodijk.nl of loop even binnen tijdens de Koffieochtend op woensdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur in het dorpshuis in Odijk, Rijneiland 7.