Even voorstellen aspirant bestuursleden

22 dec 2023

De noodkreet aan de leden in de nazomer heeft een fantastisch resultaat gehad. Na diverse gesprekken zijn er nu kandidaat-bestuursleden: Fred Geux zal penningmeester Wim van Soest vervangen, Stefan van den Berg neemt de secretarispen van Greetje Groeneveld over en de vacatures voor ‘activiteiten’, ‘diensten’ en ‘lokaal en sociaal’ zullen door respectievelijk Janny Tijsseling, Nikki Seegers en Erik IJpema worden ingevuld. Annemarie Elijzen gaat haar focus leggen op ‘communicatie’.

Per 1 januari 2024 zullen allen hun taak aanvangen, maar uiteraard zullen ze daarvoor al worden ingewerkt. In de Algemene Ledenvergadering in maart zal de formele benoeming plaats vinden.

Hieronder een korte beschrijving van de nieuwe bestuursleden. Later zal er een uitgebreider interview volgen.

Fred Geux
Fred is geboren en getogen in Midden-Limburg. Hij heeft economie gestudeerd en is 12 jaar rijksambtenaar geweest, daarna interim-manager en heeft de laatste 25 jaar gewerkt als projectontwikkelaar. In zijn hele verenigingsleven altijd actief geweest als bestuurder. Zijn vrouw – al 48 jaar- komt uit Utrecht en zij hebben 3 volwassen kinderen. Sinds 1992 wonen ze in Odijk. Fred is geïnteresseerd in de functie van penningmeester,

Stefan van den Berg
Velen kennen Stefan als de kalligraaf van de verjaardagskaarten voor vrijwilligers van de Huiskamer. Ook is hij bekend als de man met de baard en de alpinopet die zijn hond uitlaat. Vorig jaar is Stefan geïnterviewd voor onze Nieuwsbrief. (zie de website).
Hij is van origine bioloog. Geboren en getogen in Utrecht, getrouwd en vader van 2 kinderen.
Onder het motto ‘wie schrijft die blijft’ wil Stefan graag de secretarisfunctie vervullen, waarbij hij streeft naar leesbare notulen en heldere communicatie.

Janny Tijsseling
Janny woont sinds 1985 in Odijk met man en 2 zoons. Zij had tot 2019 als fysiotherapeut een eigen praktijk in Zeist. Momenteel heeft ze een pedicure praktijk aan huis. Zij heeft bestuurservaring opgedaan bij een zeilclub, bij de kerk en in een ouderraad. Ook is ze actief in een Roparun team. (lange afstandsrun ten bate van palliatieve kankerzorg). Zij is vooral een ‘doe mens’ en vindt het omzien naar elkaar heel belangrijk en hoopt daar o.a. door haar activiteiten in de Huiskamer een zinvolle bijdrage aan te leveren. Haar motto is: ‘Wij zijn zelf de samenleving en daarvoor moet je elkaar ontmoeten’.

Nikki Seegers
Nikki is geboren in Tilburg en woont sinds 1 jaar in Odijk. Zij werkt als manager in de gehandicaptenzorg. Om meer verbinding met haar woonplaats te krijgen wilde ze graag vrijwilligerswerk doen. Zo kwam het dat een buurvrouw haar attendeerde op het Huiskamer artikel in het Groentje en zij, tijdens haar vakantie, contact met de Huiskamer heeft gezocht. Nikki is de jongste in het nieuwe bestuur. De komende tijd gaat zij de Huiskamer nog beter leren kennen. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar de ‘diensten’ van de Huiskamer.

Erik IJpema
Erik woont sinds 1991 in Odijk. In zijn werkzame leven was hij adviseur bij de provincie Utrecht op beleidsterreinen als ouderenzorg en leefbaarheid. Van 2020 tot 2023 was hij voorzitter van de Bunnikse Adviesraad voor het sociale domein. En was hij af en toe, samen met zijn vrouw, kok bij onze Eettafel. Erik is de oudste in het nieuwe bestuur.
Hij is ook actief als zeilinstructeur (Zomerschool) en als gitarist in een klassiek gitaar duo.
Hij wil zich graag meer inzetten voor de Huiskamer die hij ziet als een mooie ontmoetingsplek met enthousiaste mensen die zich graag inzetten voor de lokale gemeenschap.

Annemarie Elijzen
Sinds 1,5 jaar woont Annemarie samen met mijn vader op de Parallelweg in Bunnik. Ze verhuisden uit Zeist na 45 jaar. Odijk en de gemeente Bunnik waren daardoor niet helemaal nieuw ze. “Ik ben mantelzorger en was op zoek naar leuke activiteiten buiten de deur voor mijn vader, zodoende kwamen we uit bij de Huiskamer van Odijk. Met plezier gaan we vaak naar de Koffieochtend op woensdagochtend en de Eettafel op vrijdagavond. Daarnaast ben ik taxichauffeur voor de Regiotaxi en het leerlingenvervoer. In het bestuur ga ik mij bezig houden met ‘Communicatie en marketing’. Daar valt o.a. het maken van nieuwsbrieven onder, wat ik gelukkig met anderen samen doe. Ik zie er naar uit ook u te leren kennen”.

Op de pagina Bestuur staan ook foto’s van de aspirant bestuursleden.