Vrijwilliger in beeld: Medewerker ledenadministratie Angélique Soons

20 jun 2021

Reporter Femy van Dillen is vrijwilliger en verzamelt voor de Huiskamer van Odijk verhalen van vrijwilligers. Zij geeft in een serie verhalen steeds een inkijkje in het leven van een van de vrijwilligers en hun bijdrage aan het dorp via de Huiskamer van Odijk.

Op 7 juni had ik een afspraak met Angélique Soons. Zij is lid vanaf de beginjaren van de Huiskamer van Odijk. Ze vindt het heel erg belangrijk dat er dit soort maatschappelijke initiatieven worden ondernomen. Het zorgt voor de verbinding in een dorp. Als lid van de kascommissie zag zij hoeveel er werd betaald aan een extern bureau om een deel van de financiën te regelen. Zij uitte de vraag of het uitbesteedde financiële gedeelte misschien door een vrijwillig(st)er zou kunnen worden opgepakt om kosten te besparen. Zij gaf aan dit wel te willen doen. En zo eindigde haar taak als lid van de kascommissie, nam zij de boekhouding over en ging de ledenadministratie bijhouden. Hieronder leest u de rest van haar verhaal aan de hand van mijn vragen.

Wat houdt dit werk in voor jou?
Onder andere het actueel houden van het ledenbestand. Ik verwerk nieuwe aanmeldingen, mutaties en opzeggingen en communiceer hierover met de betreffende leden. Er zijn op dit moment ongeveer 690 huishoudens die – al of niet actief – lid zijn van de Huiskamer van Odijk. Het is een ‘voordeurlidmaatschap’.

 Een voordeurlidmaatschap?
Ja, er wordt uitgegaan van het huisadres van leden. Als iemand lid wordt van de Huiskamer van Odijk dan is meteen iedereen die achter dezelfde voordeur woont lid. Maar elke voordeur heeft maar één keer stemrecht. Het is dus belangrijk dat leden aan ons doorgeven dat ze gaan verhuizen of zijn verhuisd ook al zijn ze binnen Odijk blijven wonen. De leden die een e-mailadres hebben opgegeven, houden we via de mail op de hoogte van onze activiteiten. Door middel van de Nieuwsbrief bijvoorbeeld. Indien geen e-mailadres is opgegeven, bezorgen vrijwilligers de Nieuwsbrief op papier op het ons bekende huisadres. Wanneer leden wijzigingen van (e-mail)adres vergeten door te geven zijn ze niet meer te bereiken door ons. Niet per post, noch digitaal. Dat is heel jammer voor beide partijen, maar helaas, daar lopen we nogal eens tegenaan.

Wat doe je nog meer voor de Huiskamer?
De boekhouding. Ik voer de inkomsten en uitgaven in, op de computer. Ik vind het erg leuk om te doen en ben daarin ook opgeleid. De bankafschriften en facturen krijg ik eens per maand van de penningmeester. Die beheert de financiën.

Je werkt dus op de achtergrond mee aan het voortbestaan van de Huiskamer van Odijk.
Heeft het jouw voorkeur om op de achtergrond te werken?
En hoeveel tijd besteed je hier dan aan?
Ja, op de achtergrond constructief meewerken, vind ik prettig. Zo draag ik ook mijn steentje bij en dat doe ik graag. Bovendien kan ik werken wanneer het me uitkomt. Het varieert van twee tot vier uur per week, maar er zit ook wel eens een week tussen dat er niets te doen is. De afgelopen tijd is het erg rustig geweest, omdat alles vanwege de coronamaatregelen stillag en er weinig kon worden ondernomen. Gelukkig gaan we de goede kant weer op en worden de activiteiten weer opgestart. Dat is leuk voor alle partijen en daar doen we het natuurlijk voor. Hopelijk heeft het ook een positief effect op de aanmeldingen!

Levert dit werk jou ook persoonlijke contacten op?
Niet echt en daar is het mij ook niet om te doen. Ik vind het belangrijk dat mensen een binding met het dorp voelen en als ik daar op de achtergrond een steentje aan kan bijdragen, dan ben ik daar gewoon blij mee. Er is veel aandacht voor de vrijwilligers. Op de nationale vrijwilligersdag wordt iedereen even in het zonnetje gezet. Er is bijvoorbeeld ook een kaartje verstuurd in deze Coronatijd naar iedereen met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ Dat doet je goed als mens.

Heb je nog een bijzondere anekdote?
Over de boekhouding en ledenadministratie valt niet zoveel te vertellen. Het is niet zo heel spannend allemaal. Er is wel een keer geweest dat ik een klotsend okselmoment heb gehad, toen ik merkte dat ik 3 keer dezelfde nieuwsbrief had verstuurd aan de leden met e-mail. We hadden toen nét een nieuw systeem in gebruik genomen. Dit leek gewoon op spam voor de ontvanger {red: ongewenste post}. Na overleg heb ik er gelijk een excuusmail achteraan gestuurd.

Ik lach en bedank Angélique hartelijk voor haar bijdrage en vraag tot slot;
Heb je zelf nog een vraag aan mij of de lezer voordat ik dit interview afsluit?
Nou, de volgende toevoeging ter afsluiting zou wel heel erg fijn zijn. Wij houden onze ledenadministratie graag actueel. Leden kunnen wijzigingen doorgeven via de mail: ledenadministratie@huiskamervanodijk.nl

Femy van Dillen
interviewer