Voorzitter Rens van den Boom overleden

19 sep 2021

Helaas moeten wij u informeren dat onze voorzitter Rens van den Boom op 14 september 2021 is overleden.
Na een ziekteperiode van ruim een jaar heeft Rens de strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen.

Rens was de initiator en oprichter van de Huiskamer van Odijk. En vervolgens was hij de energieke en inspirerende voorzitter. Met zijn optimistische aard en zijn vermogen om te verbinden en te inspireren heeft hij de groei van de Huiskamer krachtig geleid. Ook zijn brede netwerk, zijn politieke ervaring en zijn sociale interesse hebben hier aan bijgedragen.

Wij zijn Rens daarvoor heel veel dank verschuldigd en we zullen hem nog meer missen dan we dat het afgelopen jaar al gedaan hebben.
Als dank voor alles wat hij voor de Huiskamer gedaan heeft, hebben wij hem op 10 september jl. een beeldje overhandigd dat de bloei van de Huiskamer van Odijk symboliseert. Als tekst zijn drie kernwaarden van Rens ingegraveerd: Oprichter, Verbinder en Inspirator.

Wij zullen doorgaan met de Huiskamer van Odijk zoals Rens dat voor ogen had.

Wij wensen Patricia, kinderen en andere liefhebbenden veel sterkte en kracht toe in deze en de komende tijd.

Bestuur en vrijwilligerscoördinator van de Huiskamer van Odijk

Greetje Groeneveld
Tanja de Vries
Wim van Soest
Irene de Kruijf