Wat is De Koppeling van Odijk?

Wilt u samen met één of meer leden van De Huiskamer een activiteit ondernemen? Dan kunt u kostenloos gebruik maken van De Koppeling. Bijvoorbeeld samen thee drinken, wandelen, museum bezoeken, muziek maken, u mag het zelf bedenken. U doet een oproep en een geïnteresseerd lid kan hier op reageren. Dan bepaalt u onderling waar en wanneer uw activiteit plaats vindt.

De Koppeling is geen maatjes-project waarbij de één langdurig zorgt voor de ander. Daarnaast is de Koppeling niet bedoeld voor activiteiten voor kinderen onder de 18 jaar. De uitvoering van de gekoppelde activiteit is de verantwoordelijkheid van de betrokken belanghebbenden. Indien u een vraag of verzoek wilt plaatsen, meldt u zich via deze website, per e-mail of telefonisch bij de coördinator van de Koppeling. Na controle plaatsen zij de advertentie op de website.

Vraag/verzoek plaatsen
Indien u een vraag of verzoek wilt plaatsen, meldt u zich via deze website, per e-mail of telefonisch bij de coördinator van de Koppeling. Na controle plaatsten zij de advertentie op de website. De coördinator is te bereiken via het telefoonnummer 06 20345209 of per mail koppeling@huiskamervanodijk.nl .

Reageren op een vraag/verzoek
Indien u wilt reageren op een vraag of verzoek, dan kunt u via deze website rechtstreeks contact opnemen met het lid dat deze vraag of het verzoek heeft geplaatst. Samen maakt u dan verdere afspraken.